Wat is een transformatieve school?

transformatieve school

35 scholen uit onder meer Amsterdam en Rotterdam werken reeds volgens de principes van Iliass el Hadioui. Deze transformatieve scholen verenigden zich in de community Urban Education. Hun netwerk omvat naast wetenschappers ook lokale en nationale overheden.

Deze aanpak wil een antwoord bieden op het probleem van botsende school- en straatcultuur waar veel scholen in een (groot)stedelijke context mee worden geconfronteerd. Het uiteindelijke doel hiervan is kansengelijkheid te creëren voor leerlingen en het leerrendement te maximaliseren. Centrale elementen in deze benadering zijn een disruptief schoolleiderschap en transformatief handelen van de leerkracht/docent.

Disruptief schoolleiderschap

Met disruptief schoolleiderschap bedoelt Hadioui dat de schoolleiding aandacht heeft voor de schoolcultuur waarin de medewerkers werken: vindt er uitwisseling plaats? leren minder effectieve leerkrachten van effectievere door bijv. klasobservaties? kunnen leerkrachten bij hun collega’s eerlijk zijn over wat er goed en niet goed ging in een bepaalde les?

Transformatief handelen van de leerkracht

Het transformatief handelen van de leerkracht begint bij een bepaalde mindset t.a.v. leerlingen en de eigen rol in het leerproces van die leerlingen en uit zich op 4 vlakken:

 • spelgevoel
  Je moet als leerkracht ‘tipping points’ kunnen herkennen en hierop kunnen inspelen. Tipping points zijn kantelmomenten in de klas waar de cultuur dreigt over te hellen van schoolcultuur van straatcultuur. Verder is het cruciaal om het stijgen van leerlingen op de schoolladder te erkennen en te waarderen. Kan je stille leerlingen meer betrekken? Kan je leerlingen zien wanneer ze zichzelf niet zien? Voel je aan wanneer een leerling iets niet snapt, ook al stelt hij of zij geen vraag?
 • self-efficacy
  Het geloof in eigen kunnen is cruciaal in elk leerproces. Deze self-efficacy moet bij leerlingen maximaal gestimuleerd worden.
 • gezag
  De grenzen moeten in vredestijd duidelijk gemaakt worden, en in oorlogstijd consequent gehandhaafd worden. Leerlingen zullen dit gezag maar aanvaarden wanneer er een emotionele connectie is met de leerkracht, wanneer ze voelen dat deze docent het goed met hen voorheeft.
 • trouw aan de (hogere) doelen
  Elke school moet deze hogere doelen voor zichzelf definiëren. Minstens gaat het hier over de realisatie van de leerdoelen, maar ook over zaken als socialisatie en persoonsvorming bijvoorbeeld.

El Hadioui werkt al deze elementen veel dieper uit in zijn volgende boek, dat in september 2020 zal verschijnen.

Meer weten?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *